Naar boven

Meer informatie over Supportbook

Wat is Supportbook?

Supportbook is een op webtechnologie gebaseerde SAAS-oplossing waarmee organisaties op een heel efficiënte en betrouwbare manier aanpassingen in de infrastructuur, interfaces, software, en systemen kunnen toetsen, testen en accepteren. Bovendien staan beheerders van verschillende organisatie/instellingen via Supportbook rechtstreeks met elkaar in verbinding, delen ze eenvoudig informatie en kennis en ontvangen ze incident alerts.

Voor wie is Supportbook?

Supportbook is initieel ontwikkeld voor zorginstellingen en lokale overheden. In deze organisaties zijn goed werkende informatiesystemen gecombineerd met efficiënte processen essentieel voor de kwaliteit voor de geleverde zorg en veilige informatievoorziening. Bij het slecht of niet functioneren van hun ICT is het afbreukrisico groot en soms zelf levensbedreigend. Daarom staat informatiebeveiliging hoog op de agenda en wil men het testen en accepteren van hun ICT-systemen graag verder professionaliseren.

Wat zijn de voordelen van Supportbook?

Supportbook biedt professioneel gestuurd informatiebeheer en de voordelen van samenwerken en kennis delen. Door inzichten, best-practices en testresultaten tussen organisaties/instellingen onderling te delen, wordt er  efficiënter gewerkt en worden risico’s gereduceerd. Supportbook biedt:

  • Gemak - Releasenotes zijn voor alle medewerkers beschikbaar, goed doorzoekbaar en worden eenvoudig, op basis van relevantie, gedistribueerd.
  • Professionaliteit - De kwaliteit van testorganisaties en testprocessen wordt op een gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier vergroot.
  • Transparantie en traceerbaarheid - Voor iedereen is inzichtelijk wie wat heeft gedaan met welke beoordeling.
  • Efficiëntie - De centrale verwerking en inzichtelijkheid van de testresultaten zorgt voor minder administratieve rompslomp met excelbestanden en e-mails in de organisatie.
  • Kennisvermeerdering - Het delen van best practices, kennis en ervaring en het  benchmarken van testresultaten maakt organisaties slimmer.
  • Zekerheid en veiligheid - Borging en verankering van richtlijnen en protocollen voor onder andere accountantscontroles, accreditaties en certificeringen met betrekking tot ISO 27001, NEN 7510, BIG en BIR.

Kijk op Supportbook.nl!

Zapphire B.V. is ISO27001/ NEN7510 en DATA PRO gecertificeerd. Lees meer...