Naar boven

Onze oplossingen

Kwaliteit, veiligheid en efficiency door slimmer samen werken

Wij helpen zorginstellingen en overheden om slimmer (samen) te werken en zo hun kwaliteit, veiligheid en efficiency te vergroten. Daarvoor ontwikkelen we praktische, betrouwbare, veilige SAAS-oplossingen die onze klanten zelf kunnen implementeren.

Supportbook

Supportbook stelt zorginstellingen en lokale en landelijke overheden in staat om op een heel efficiënte en betrouwbare manier aanpassingen in de infrastructuur, interfaces, software, en systemen te toetsen, testen en accepteren.

Organisaties en instellingen kunnen hun inzichten, best-practices, incident alerts en testresultaten eenvoudig onderling delen en ook benchmarken. Daardoor wordt er efficiënter gewerkt en worden risico’s gereduceerd.

Bovendien biedt Supportbook zekerheid en ondersteuning voor accountantscontroles, certificeringen en audits met betrekking tot ISO 27001, NEN 7510, BIG en BIR.

Meer over Supportbook

MTbook

MTbook is hét data-, informatie- en kennisplatform voor medische hulpmiddelen. Voor meer dan 9000 medische hulpmiddelen van bijna 2000 fabrikanten levert MTbook uniforme, AOC-gecodeerde stamgegevens, risicoclassificaties en onderhoudsplannen.

Zorginstellingen krijgen met MTbook inzicht in gebruiks- en onderhoudsinformatie van collega-instellingen waardoor men kan benchmarken. En MTbook helpt om op een veilige manier te besparen op de kosten voor aanschaf, ingebruikname en instandhouding van medische technologie en hulpmiddelen.  

Bovendien ondersteunt MTbook bij de naleving van wetten, regels en afspraken binnen de sector, waaronder uiteraard het Convenant Medische Technologie.

Meer over MTbook

Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS) Zorg

De implementatie, borging en verankering van Horizontaal Toezicht vindt plaatst middels een PDCA-cyclus. Ter ondersteuning ontwikkelde HTMSzorg.nl een compleet en doordacht Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS).

Het HTMS biedt één centraal opslagpunt voor alle relevante informatie en documentatie (waaronder uw digitale bewijslast) m.b.t. uw HT-implementatie. Het HTMS is altijd en overal voor iedereen met de juiste autorisatie toegankelijk.

Meer over HTMS