Naar boven

Compliancy & Security

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Vanuit de samenwerking met onze klanten weten wij dat continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van informatie erg belangrijk is met bovendien de verplichting vanuit wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging (compliance). Daarom vormen ‘Informatiebeveiliging’ en ‘Privacy’ ook een belangrijk deel van ons dagelijkse activiteiten en doen wij er binnen Zapphire alles aan om dit tot in de haarvaten van onze organisatie te borgen.

OWASP (Open Web Application Security Project)

Onze softwareontwikkelaars werken volgens de OWASP veiligheidsrichtlijnen, waardoor we beveiligingsrisico’s zo goed mogelijk voorkomen.

Penetratietest

Wij laten periodiek, door een externe organisatie, een penetratietest uitvoeren op de door ons ontwikkelde programmatuur. Deze test laat zien hoeveel moeite het kost om onze beveiliging te doorbreken en wat de gevolgen kunnen zijn. Hierdoor weten onze klanten en partners zeker dat de privacy van hun data gewaarborgd is en de aangeboden informatie betrouwbaar is.

ISO27001

De ISO 27001 is de meest gebruikte security management certificering buiten de Verenigde Staten en is van toepassing op de inrichting van het gehele Informatie-Beveiligings-Management-Systeem. Het beheer van uw data en de zorg voor uw bedrijfskritische applicaties is bij ons in veilige handen want Zapphire is ISO 27001:2013 gecertificeerd.

NEN 7510

NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor informatiebeveiliging. Zapphire voldoet aan deze NEN7510 waarmee wij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle patiëntinformatie waarborgen.

BIG en BIR

De BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) is een richtlijn die een totaalpakket aan informatiebeveiligingsmaatregelen omvat, die voor iedere gemeente geldt. Voor de BIG is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) als basis genomen en is een vertaalslag gemaakt naar een richtlijn voor de gemeentelijke markt. De infrastructuur, applicaties en databases van Zapphire zijn BIG en BIR compliant waardoor we u veiligheid, betrouwbaarheid en zekerheid bieden.